zasiłek z tytułu urodzenia dziecka

|
Dokumenty potrzebne do becikowego

Becikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana świeżo upieczonym rodzicom. Od roku 2013 przyznanie becikowego uzależnione jest od osiąganego przez rodziców dochodu. Jeśli chcemy otrzymać świadczenie musimy w ciągu roku od urodzenia dziecka złożyć w gminie lub w ośrodku pomocy społecznej stosowny wniosek. Aby nasze podanie było rozpatrzone musimy dołączyć do niego załączniki potwierdzające nasze dochody.

|
Jakie są warunki otrzymania świadczenia opiekuńczego?

Jeśli jesteśmy pracownikiem opiekującym się chorym dzieckiem i w związku z tym nie możemy podjąć pracy zawodowej, wówczas możemy ubiegać się o prawo do świadczenia opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy na dziecko można uzyskać po złożeniu stosownych dokumentów w zakładzie ubezpieczeń społecznych oraz po napisaniu odpowiedniego wniosku. Jeśli nie wiesz, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, wówczas możesz zapoznać
Read More

|

Nie ulega wątpliwości to, że podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje rodzicom po narodzinach dziecka, jest becikowe, czyli dodatek z tytułu urodzenia malucha. Oczywiście, jest to jednorazowa zapomoga w kwocie 1000 zł i aby ją otrzymać, trzeba złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka wniosek wypłatę becikowego , do którego
Read More