wolny czas

|
wycieczka-rowerowa-z-dziecmi

Roztocze to przepiękna kraina geograficzna znajdująca się w granicach dwóch państw: Polski oraz Ukrainy. Stanowi je pasmo wzniesień ciągnących się od Kraśnika po Lwów. Oddziela ono Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Pod względem zróżnicowania rzeźby i budowy geologicznej Roztocze można podzielić na trzy podregiony: – Zachodnie (Gorajskie), których lekko
Read More