Świadczenia dla nieletniej matki

Pomoc materialna dla niepełnoletniej matkiZ pewnością każdy rodzic doskonale zdaje sobie sprawę, jak nierzadko trudne pod względem finansowym jest wychowywanie dzieci, zarówno tych najmłodszych jak i nieco starszych pociech w wieku szkolnym. Jednakże sytuacja wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy dziecka spodziewa się niepełnoletnia matka, na której spoczywa przecież obowiązek sprawowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

Jak się jednak okazuje, nieletnie matki nie są wcale pozbawione państwowej opieki. Różnego rodzaju dostępne obecnie świadczenia czy zapomogi mogą bowiem znacznie pomóc jaj samej jak i najbliższej rodzinie, szczególnie w przypadku trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. W dalsze części artykułu podpowiadamy zatem, w jaki sposób uzyskać doraźną pomoc w przypadku zajścia w ciążę osoby nieletniej.

Niepełnoletnie, młode matki z powodzeniem mogą bowiem skorzystać z rządowej pomocy w formie świadczeń, zapomóg i zasiłków na dzieci. W tym celu warto zatem zapoznać się z poszczególnymi rodzajami takich programów pomocowych i po spełnieniu określonych kryteriów złożyć w wyznaczonych placówkach wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami czy zaświadczeniami. W ten sposób będzie można zarówno podreperować domowy budżet, jak i nieco ulżyć przyszłej mamie w wypełnianiu jej obowiązków rodzicielskich.

Każdej matce, bez względu na jej wiek może być wypłacony tak zwany dodatek z tytułu urodzenia dziecka, nazywany czasem również becikowym. Należy jednakże zdawać sobie sprawę, iż w przypadku małoletniej matki wniosek o takie świadczenie w jej imieniu składać mogą wyłącznie pełnoletni członkowie najbliższej rodziny lub prawni opiekunowie, bowiem ona sama do momentu ukończenia 18. roku życia nie posiada jeszcze zdolności do pełnienia czynności prawnych ani pełni władzy rodzicielskiej. Nieletnia matka może złożyć taki wniosek także za zgodą swojego rodzica lub opiekuna.

Inną formą świadczeń, o którą ubiegać się mogą małoletnie matki jest tak zwany zasiłek rodzinny, o który wniosek składa się w odpowiednim pod względem zamieszkania urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. W tym przypadku zapomogę na nieletnią otrzymywać będą jej rodzice, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, iż dochód na każdego z członków rodziny nie może przekroczyć 539 złotych, lub w przypadku sprawowania przez rodzinę także opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – 623 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *