Jakie świadczenia przysługują rodzicom po narodzeniu dziecka?

dodatki dla rodziców

Nie ulega wątpliwości to, że podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje rodzicom po narodzinach dziecka, jest becikowe, czyli dodatek z tytułu urodzenia malucha. Oczywiście, jest to jednorazowa zapomoga w kwocie 1000 zł i aby ją otrzymać, trzeba złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka wniosek wypłatę becikowego , do którego należy dołączyć do niego: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie becikowego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrana becikowe oraz oświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 miesiąca ciąży do dnia porodu. 

Poza tym, od roku 2013 zostało wprowadzone kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty dochodowego, wynoszące 85 tys. rocznie. Według resortu szacuje się, że prawo do becikowe straci ok. 10 % rodziców, osiągających wyższe dochody niż wspomniane powyżej. Kolejnym świadczeniem jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł, który jest wypłacany przez gminy. Przysługuje on rodzicom lub prawnym bądź faktycznym opiekunom dziecka, których dochody miesięcznie nie są wyższe niż 504 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 583 zł miesięcznie.

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć u pracodawcy, lub w ośrodku pomocy społecznej. Należy do niego dołączyć: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wydawane przez Urzędy Skarbowe, zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Niektóre gminy wypłacają rodzicom jeszcze becikowe samorządowe w kwocie 1000-1500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *