Jakie są warunki otrzymania świadczenia opiekuńczego?

zasilek-na-dzieckoJeśli jesteśmy pracownikiem opiekującym się chorym dzieckiem i w związku z tym nie możemy podjąć pracy zawodowej, wówczas możemy ubiegać się o prawo do świadczenia opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy na dziecko można uzyskać po złożeniu stosownych dokumentów w zakładzie ubezpieczeń społecznych oraz po napisaniu odpowiedniego wniosku. Jeśli nie wiesz, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, wówczas możesz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie zakładu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS i to właśnie w tej instytucji musisz przedstawić najważniejsze dokumenty.

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany zarówno z tytułu sprawowania opieki nad chorym, jak i nad zdrowym dzieckiem (mogą go dostać rodzice opiekujący się dzieckiem do lat ośmiu lub czternastu). O tego rodzaju świadczenie może starać się zarówno matka, jak i ojciec, ale zasiłek może zostać wypłacony tylko jednemu z rodziców (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów).

Oczywiście inne są warunki ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na dziecko chore lub niepełnosprawne, a inne w przypadku świadczenia na dziecko zdrowe. Zasiłek przysługuje tylko wówczas, kiedy w gospodarstwie domowym nie ma innego członka rodziny, który mógłby przejąć opiekę na dzieckiem. Jeśli natomiast jest taka osoba, wówczas dodatek pielęgnacyjny na dziecko nie może zostać nam przyznany.

Jest to jeden z najistotniejszych warunków ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, który rozpatrywany jest w pierwszej kolejności po zgłoszeniu się do zakładu ubezpieczeń społecznych. Wraz z początkiem 2013 roku zostały wprowadzone zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Nowe przepisy wprowadzają tak zwany specjalny zasiłek opiekuńczy, o który można starać się po wypełnieniu druku ZUS Z-15. Jest to specjalny formularz, którzy został przewidziany jako druk do ubiegania się o prawo do zasiłku opiekuńczego. Ponadto do dokumentów należy także dołączyć zaświadczenie lekarskie (wystawione na formularzu ZUS ZLA), oświadczenie o przebywaniu z chorym dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym oraz zaświadczenie płatnika składek.

Matka lub ojciec chorego malucha mogą liczyć na wypłatę świadczenia opiekuńczego na dziecko nie później niż w terminie trzydziestu dni od momentu złożenia wszystkich dokumentów. Jeśli natomiast zostanie wydana nam odmowa przyznania zasiłku, a my uznamy, iż zostały naruszone nasze prawa, wówczas możemy skorzystać z możliwości odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych. Na złożenie odwołania mamy trzydzieści dni od momentu doręczenia nam decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *