Jak Zbyszko z Bogdańca został rycerzem?

Zbyszko z Bogdańca jest głównym bohaterem powieści Henryka Sienkiewicza pt.: „Krzyżacy”, należącym do rodu z tępą podkową w herbie i o zawołaniu bojowym „Grady!”.

Akcja powieści rozpoczyna się w momencie, kiedy Zbyszko ma około osiemnastu lat i zostaje giermkiem swojego wuja, Maćka z Bogdańca, który wychowywał go po stracie obojga rodziców. Zbyszko jest więc jeszcze lekkomyślnym podlotkiem, aczkolwiek charakteryzuje się znaczną siłą i tężyzną fizyczną, potrafi też świetnie walczyć, zarówno mieczem jak i przy pomocy kopii oraz kuszy.

To wszystko nie czyni z niego jednak jeszcze dojrzałego, dumnego rycerza…

Zbyszko z Bogdańca odznaczał się rycerską opiekuńczością i szlachetnością, ponieważ zawsze walczył w słusznej sprawie, oraz wstawiał się za słabszymi, przy czym szanował również autorytety i przestrzegał zasad moralnych, etycznych oraz religijnych. Z pewnością przełomowym momentem w życiu giermka było pasowanie go na rycerza przez księcia Janusza w nagrodę za bohaterski czyn podczas polowania (Zbyszko uchronił wtedy kobietę przed rozjuszonym zwierzęciem).

W reakcji na wydarzenia opisywane przez Sienkiewicza w „Krzyżakach”, postać głównego bohatera, Zbyszka z Bogdańca stopniowo zmienia się i dojrzewa. Chłopak staje się bardziej opiekuńczy i troskliwy, stara się również zapewnić bezpieczeństwo swojej ukochanej, której złożył śluby i pragnie ich dotrzymać. Należy również wspomnieć, że młody Zbyszko jest niezwykle uczciwy, sumienny i wrażliwy, co świadczy o podążaniu przez niego wzorem średniowiecznego kodeksu rycerskiego.

Ponadto Zbyszko jest szczerze oddany swojej ojczyźnie, służy jej i broni przed zaborczymi Krzyżakami. Z tego też powodu angażuje się w wiele pojedynków i utarczek, broniąc jednakże uniwersalnych wartości i stając w obronie słabszych. Co więcej, rycerz z Bogdańca zawsze przestrzegał prawa i choć miał bardzo trudny charakter – zawsze dotrzymywał danego słowa.

Ze względu na wyszczególnione powyżej cechy, literackiego Zbigniewa z powodzeniem uznać można za wzór średniowiecznego rycerza. Jest to postać z gruntu dobra, pozytywna i otwarta na zmiany, chociaż posiada również poważne wady. Bohater przezwyciężając swojej słabości staje się dojrzałym i szanowanym powszechnie rycerzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *