Jak wyegzekwować zasądzone alimenty?

alimenty na dziecko jak dochodzićSzczęśliwa rodzina jest marzeniem niemal każdego człowieka. Niestety czasem zdarzają się sytuacje, w których małżeństwo nie potrafi znaleźć wspólnego języka, a jedynym rozwiązaniem dla samych małżonków jest rozwód. Sprawa wydaje się dość prosta w przypadku, gdy rodzina nie posiada dzieci. Kiedy natomiast rozwodzący się ludzie mają potomstwo, należy uregulować jego status.

W obserwacji wynika, że opieka nad małoletnimi dziećmi częściej przyznawana jest matkom, zaś ojcowie zobowiązani są do comiesięcznego płacenia alimentów.
Jak w praktyce wygląda płacenie alimentów?
Coraz częściej zdarza się, że po rozwodzie, jedna ze stron uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów. Zanim zdecydujemy się oddać sprawę do sądu, można spróbować polubownie wezwać zobowiązanego do zapłaty. Jeśli w dalszym ciągu alimenty nie będą regulowane, należy powziąć czynności prawne, które skutkują egzekucją zasądzonych przez odpowiedni sąd pieniędzy.
Aby móc walczyć o należne alimenty, niezbędne jest zgłoszenie wniosku do komornika, którego obowiązkiem jest wszczęcie postępowania (dochodzenia), dzięki któremu ustali miejsce zamieszkania dłużnika, stan jego majątku oraz wysokość zarobków. Sąd, zasądzając alimenty, nadaje im klauzulę wykonalności, na mocy której orzeczenie jest ważne natychmiast, bez względu na to czy dłużnik wniósł apelację od decyzji czy nie.
Wierzyciel składa do wniosek do komornika o egzekucję alimentów, zaś komornik dąży do ustalenia wszelkich niezbędnych danych dłużnika. Jeśli okazuje się, że znalezienie dłużnika nie było możliwe, to zasadne jest złożenie wniosku na Policji, celem ustalenia miejsc pracy i zamieszkania dłużnika. Jeśli osoba zobowiązana do zapłaty alimentów nie chce ujawnić stanu majątkowego, komornik składa wniosek do sądu (w przypadku większych zaległości w płaceniu należności, komornik może zgłosić dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych).
W sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym, wierzyciel może zwrócić się do dyrektora tego zakładu o wypłacanie należności, jakie dłużnik otrzymuje za pracę w więzieniu. Jeżeli wszelkie czynności komornika, zmierzające do egzekucji zasądzonych alimentów okażą się nieskuteczne, wierzyciel może złożyć wniosek do prokuratora, celem pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej, z powodu celowego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *