Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły, studiów, zawodu?

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, iż młodzi ludzie, którzy stoją przed wyborem szkoły, studiów czy zawodu, często mają liczne wątpliwości co to tego, gdzie kontynuować naukę, na jakim kierunek studiów się starać i czy dana profesja jest odpowiednia dla nich. Z pewnością, decyzja, którą muszą podjąć, należy do najtrudniejszych i najważniejszych w życiu, gdyż od niej zależy czy po zakończeniu edukacji znajdą pracę i czy wykonywany zawód będzie sprawiał im przyjemność.

Przede wszystkim, bardzo ważne jest to, by wskazać młodzieży właściwe drogi rozwoju zawodowego, poprzez wcześniejsze określenie ich predyspozycji zawodowych. Można to uczynić poprzez przeprowadzenie testów psychologicznych czy wypełnienie kwestionariuszy zawodowych. Poza tym, jak najbardziej jest tu pożądane zapisanie dziecka na kurs doradztwa zawodowego, na którym zapozna się z zawodami przyszłościowymi oraz kierunkami, które dają największą szansę na znalezienie pracy.

Oczywiście, bardzo przydane w podjęciu decyzji co do dalszej nauki mogą być również indywidualne rozmowy z doradcą personalnym, psychologiem czy pedagogiem. Nie ulega wątpliwości to, że kluczową rolę odgrywają tu także rodzice, którzy powinni kształtować zainteresowania swych pociech, np., poprzez wyjazdy rodzinne, czytanie książek lub wspólne sklejanie samolotów. A, co najważniejsze mama i tata muszą wspierać swoje dzieci, podpowiadać im drogi rozwoju, ale nigdy nie mogą narzucać im wyboru szkoły, studiów czy zawodu, zwłaszcza kiedy są sprzeczne z ich zainteresowaniami. Mogą też im wskazywać, gdzie powinni szukać informacji na temat określonych studiów czy zawodów.

Natomiast szkoła, by pomóc swym uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego, powinna organizować wyjazdy na targi pracy czy dni otwarte szkoły, podczas których mogą się oni zapoznać ze specyfiką danej pracy oraz wystrojem szkoły, co nieraz wpływa na to czy dobrze się czujemy w danej palcówce, czy nie. Oprócz tego, wskazane są także lekcje wychowawcze, na których można omawiać zalety i wady różnych zawodów, rozmawiać o zainteresowaniach uczniów i rozwiązywać testy, np. pozwalające określić typ inteligencji, od którego zaletą nasze predyspozycje zawodowe. Poza tym, warto też do szkoły zaprosić przedstawicieli różnych zawodów, aby opowiedzieli uczniom o swojej pracy.

A, więc wybór szkoły, studiów i zawodu jest niesamowicie trudny, dlatego w podjęciu tej decyzji dziecku powinni pomagać nie tylko rodzice, ale i szkoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *