Jak nauczyć dziecko logicznego myślenia – łacina dla dzieci

nauka lacinyKraje zachodnie ponownie zainteresowały się łaciną i kulturą antyczną. Nauczana jest w wielu szkołach, także podstawowych, można ją bez przeszkód zdawać na maturze. Pojawiają się nawet pomysły, by uczynić ją znowu językiem żywym, z odrobinę uproszczoną gramatyką, by była łatwiej przyswajalna. Powodem tego swoistego renesansu łaciny są korzyści jakie wynikają z jej nauki, które dostrzeżono po przeprowadzeniu długoletnich badań. Ich celem było sprawdzenie, czy nauka łaciny ma jakiś wpływ na rozwój podstawowych umiejętności językowych dzieci. Okazało się, że uczniowie mający łacinę w programie nauczania wyprzedzają swoich rówieśników z normalnych klas średnio o jeden rok. Dzieciom o wiele lepiej szło czytanie ze zrozumieniem, miały znacznie szerszy zakres słownictwa i osiągały lepsze wyniki w nauce – zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Ponadto, uczniowie lepiej poznali kulturę, w której żyją. Jakie są inne korzyści płynące z nauki języka łacińskiego?

Nauka łaciny wykształca zdolność logicznego myślenia, oraz wyrabia nawyk dogłębnego analizowania i zrozumienia przerabianego tematu. Poszerza także horyzonty, przez częste nawiązania do myśli starożytnych filozofów. Biorąc pod uwagę szybszy rozwój intelektualny dzieci uczących się łaciny, nie ma więc nic dziwnego w tym, iż zainteresowanie tym językiem ponownie rośnie i jest on nauczany częściej.
Udowodniono, że znajomość łaciny, ułatwia późniejszą naukę innych języków, z których większością ma ona zazwyczaj wiele wspólnego. Bezpośrednio z łaciny wykształciły się języki romańskie, miała ona wpływ na tworzenie się m.in. języka angielskiego i polskiego. Stąd też wiele słów wywodzi się właśnie z łaciny. Oprócz tego, z łaciną spotykamy się w codziennym życiu częściej niż nam się zdaje. Wiele fachowego słownictwa z dziedzin medycznych, biologicznych, farmakologicznych i innych, ma swoje podłoże łacińskie. Język ten jest także ściśle związany ze środowiskami prawniczymi, gdzie stosowany był przez długie lata zarówno w dokumentacji, jak i na sali sądowej.

W literaturze można napotkać łacińskie wstawki i nawiązania do kultury antycznej. W powszechnym użytku są także skróty i wyrażenia łacińskie oraz popularne sentencje, będące prawdziwym popisem erudycji. Nauka łaciny jest nie tylko nauką języka, gdyż łączy ona w sobie takie nauki jak filozofia, sztuka, czy historia. Dzięki temu wyrabiają się nie tylko kompetencje językowe, ale także zmysł artystyczny. Ponadto powolne opanowywanie języka daje mnóstwo satysfakcji, i zaspokaja potrzebę podejmowania wyzwań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *