Dokumenty potrzebne do becikowego

becikoweBecikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana świeżo upieczonym rodzicom. Od roku 2013 przyznanie becikowego uzależnione jest od osiąganego przez rodziców dochodu. Jeśli chcemy otrzymać świadczenie musimy w ciągu roku od urodzenia dziecka złożyć w gminie lub w ośrodku pomocy społecznej stosowny wniosek. Aby nasze podanie było rozpatrzone musimy dołączyć do niego załączniki potwierdzające nasze dochody. Jakie dokumenty musimy przedstawić aby otrzymać zasiłek na dziecko?

Do wniosku o przyznanie świadczenia dołączamy:

– dokument potwierdzający tożsamość rodzica, osoby ubiegającej się o świadczenie,

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

–zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu,

–oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

–oświadczenie członków rodziny o dochodzie, który nie podlega opodatkowaniu,

–zaświadczenia o wysokości składek zdrowotnych członków rodziny,

–zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,

–umowę dzierżawy, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych,

–odpis sądowy orzekający alimenty,

– oświadczenie, że na dziecko nie zostało jeszcze pobrane becikowe,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Jak wszystkie świadczenia rodzinne, również becikowe jest wolne od podatku dochodowego. O becikowe może ubiegać się matka, ojciec lub osoba wychowująca i opiekująca się dzieckiem (opiekun prawny).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *